Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výstava fotografií I FEEL 25 na Univerzite Komenského

Dňa 5. decembra 2016 pred Aulou UK prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., spolu s veľvyslankyňou Slovinskej republiky na Slovensku Bernardou Gradišnik slávnostne otvorili výstavu fotografií I FEEL 25. Výstava sa koná pri príležitosti osláv 25. výročia osamostatnenia Slovinskej republiky.


Prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. Daniela Ostatníková po privítaní veľvyslankyne na univerzitnej pôde vo svojom príhovore vyjadrila radosť z konania sa výstavy na UK. Pri tejto príležitosti vyzdvihla príbuznosť oboch našich krajín. „Slovensko a Slovinsko majú veľmi veľa spoločného, veď napokon v slovenčine je to len jedno písmenko, ktoré nás delí ako dve krajiny, dva národy,“  poznamenala s úsmevom. Prorektorka UK poukázala tiež na dobré vzťahy medzi Univerzitou Komenského a slovinskými akademickými inštitúciami. „Práve Univerzita v Ľubľane si v tom istom roku ako Univerzita Komenského pripomenie sté výročie svojho založenia,“ dodala a zároveň vyjadrila želanie, aby akademická spolupráca naďalej úspešne pokračovala.

Slovinská veľvyslankyňa na Slovensku Bernarda Gradišnik uvítala príležitosť prezentovať oslavy 25 rokov samostatnosti Slovinskej republiky aj formou výstavy na UK, ktorá prostredníctvom fotografií zachytáva krásy slovinskej prírody i slovinských miest.

Fotografická výstava I FEEL 25, ktorá bude pred Aulou UK v historickej budove na Šafárikovom námestí 6 návštevníkom k dispozícii až do 13. decembra 2016, je súčasťou festivalu Svetové dni slovinskej kultúry.

Program festivalu (PDF súbor)