Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského si pripomína 98. výročie vzniku

Najväčšia slovenská univerzita, ktorá má zároveň najdlhšiu tradíciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, si dňa 27. júna 2017 – pripomína 98. výročie vzniku. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) bola založená zákonom č. 375 Zb. z. a n. zo dňa 27. júna 1919. Už v čase svojho vzniku mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku.


Univerzita Komenského je vôbec prvou univerzitou, ktorá poskytla slovenským študentom možnosť študovať v ich rodnej reči. Iniciátorom myšlienky založenia UK a zároveň jej prvým rektorom bol prof. Kristián Hynek. Najstaršou fakultou UK je Lekárska fakulta, ktorá začala svoju činnosť súbežne so založením univerzity v roku 1919. Naopak, najmladšou z 13 fakúlt UK je Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá vznikla v roku 2002.

Univerzita sa profiluje ako výskumná, je pevne zakotvená v medzinárodnom priestore a v hodnoteniach svetových univerzít sa zaraďuje medzi 2 percentá najlepších z nich. Je však tiež významným kultúrnym, spoločenským a diplomatickým dejiskom. Dôkazom toho boli v uplynulom období návštevy generálneho tajomníka OSN a čestného doktora UK Pan Ki-muna, 14. dalajlámu a čestného doktora UK Tenzina Gyatsa, rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, ománskej princeznej Mony či gruzínskeho prezidenta Giorgiho Margvelašviliho. Otázku novodobých otrokov priniesla na akademickú pôdu nositeľka Pulitzerovej ceny Martha Mendoza, o svoje poznatky sa podelil aj významný svetový mineralóg prof. Emil Makovický, ktorému UK udelila v poradí 121. titul Doctor honoris causa.

„Aj ďalšia kapitola v našej univerzitnej knihe nás posúva bližšie k storočnici, ktorá pripomína základné poslanie univerzity – šírenie poznania, vzdelanosti, kultúry a humanizmu, pomoc talentovaným ľudom lepšie používať vlastný rozum a tvorivé schopnosti pre rozvoj spoločnosti,“ zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Svoje 98. výročie oslavuje univerzita pracovne. K množstvu iných aktivít sa od druhej polovice júna pridal promočný „maratón“, ktorý potrvá do druhej polovice júla. Absolventi si prevezmú diplomy na stovke promócií (20 bakalárskych promócií a takmer 80 promócií absolventov druhých či spojených stupňov štúdia)

 

Univerzita Komenského v Bratislave:

fakty a čísla

  • Na všetkých stupňoch a formách štúdia aktuálne študuje takmer 25 000 študentov, z toho 20 000 v dennej forme štúdia;
  • UK navštevuje takmer 2100 zahraničných študentov zo 70 krajín sveta;
  • UK ponúka záujemcom o štúdium v bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj doktorandskom stupni spolu 980 študijných programov;
  • Na UK pôsobí 19 špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobiacich na slovenských vysokých školách);
  • UK sa pravidelne umiestňuje v rebríčkoch najlepších univerzít sveta – ako jediný reprezentant zo Slovenska. V rebríčku Round University Ranking (RUR) obsadila 433. miesto. 
  • Publikačná činnosť UK predstavuje viac ako 40 % podiel na celkovom počte vedeckých publikácií všetkých slovenských vysokých škôl v zahraničných indexovaných časopisoch;
  • K zamestnáva viac ako 4400 zamestnancov, čo ju radí na popredné miesta aj medzi zamestnávateľmi.