Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Športový deň + Mlynská dolina + FTVŠ UK + REKTORSKÉ VOĽNO


25. 03. 2019 12.58 hod.

Počas športového dňa hráme o Pohár rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka, ktorý získa fakulta (spolok), ktorá v súčte nazbiera najväčší počet bodov z jednotlivých športových kategórií:

Pre výhercov danej športovej kategórie sú pripravené víťazné medaily, trofeje a vecné ceny.

Každý účastník a reprezentant fakulty (spolku) dostane štartovací balíček, ktorého súčasťou je aj kvalitné športové tričko značky NIKE.

Harmonogram dňa

07:30 hod

spoločná káva v UPECE a otvorenie priestorov

08:00 - 08:15 hod

oficiálne otvorenie turnajov - odovzdanie štartovacích balíčkov

08:15 - 09:00 hod

presun hráčov do telocvične, kde im prebieha turnaj

09:00 - 17:00 hod

jednotlivé športové turnaje + vyhodnotenie zápasov

bližšie info: https://amosfest.sk/uk