Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

NETWORK ŠTUDENTOV, ABSOLVENTOV A PRIATEĽOV FMUK

Radi by sme prehĺbili naše spoločné kontakty a aktivity a preto vás pozývame spojiť sa cez stránku fakulty na portáli LinkedIn.


17. 06. 2019 10.49 hod.

Milí študenti, absolventi a priatelia FMUK,

v záujme lepšieho budovania vzťahov a udržiavania kontaktov v tejto dynamickej a rýchlej dobe prinášame riešenie, ktorá nám všetkým uľahčí vzájomný kontakt a vytvorí platformu pre rozvoj aktivít Alumni klubu FMUK.

Fakulta pre tieto účely zriadila stránku portály LinkedIn, kde vás všetkých pozýva: https://www.linkedin.com/school/faculty-of-management-uk-bratislava/ 

Na tejto stránke budete informovaní o dianí na fakulte, ako aj o výstupoch a aktivitách, ktoré vás môžu zaujímať.

Ostaňte v kontakte so svojimi spolužiakmi. 

Ostaňte v kontakte so svojimi vyučujúcimi z Fakulty managementu.

Vytvárajte obchodné vzťahy s ďalšími úspešnými absolventmi a spoznávajte šikovných študentov.

Pri vytváraní alebo aktualizovaní profilu na sociálnej sieti LinkedIn je jednoduché pridať štúdium alebo dosiahnuté vzdelanie. Pri výbere školy uveďte "Faculty of Management, Comenius University in Bratislava" alebo začnite písať náš anglický názov a zobrazí sa vám názov našej fakulty aj s naším logom. Len správnym priradením fakulty bude váš profil spárovaný s našou fakultou. Následne bude vaša vizitka uvedená v Alumni zobrazení na stránke: https://www.linkedin.com/school/faculty-of-management-uk-bratislava/ 

Informácie o možnostiach využívania siete LinkedIn nájdete na tomto odkaze: https://university.linkedin.com/linkedin-for-students 

Zároveň vás voláme zapojiť sa aj do sledovania diania na fakulte a podporiť našu fakultu i cez oficiálnu stránku na portáli Facebook : https://www.facebook.com/fm.uniba/