Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Basketbalový tím UK univerzitným majstrom Slovenska

Slovenská asociácia univerzitného športu zorganizovala v máji 2017 športové súťaže Finále univerzít Slovenskej republiky 2017 v basketbale, florbale, futsale, volejbale a futbale. Basketbalové tímy Univerzity Komenského v Bratislave – ženský aj mužský, obsadili prvé miesta v rebríčku slovenských univerzít.


Vo finále, ktoré sa konalo v Košiciach, porazili konkurenčné tímy Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity J. Selyeho v Komárne. Víťazi postupujú na Akademické majstrovstvá Európy organizované Európskou asociáciou univerzitného športu (EUSA). Svoje športové úspechy tak budú môcť obhájiť aj na medzinárodnom podujatí.

Akademické majstrovstvá Európy v basketbale mužov a žien sa uskutočnia v termíne 16. - 23. 7. 2017 v maďarskom Miskolci.