Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dni otvorených dverí na fakultách UK

Aj v roku 2020 si pre vás fakulty UK pripravili dni otvorených dverí.


Záujemcovia o štúdium sa dozvedia informácie o štúdiu, o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021 a tiež o jednotlivých študijných programoch. Fakulty UK predstavia aj priestory školy. 

 

Dni otvorených dverí sa budú konať na týchto fakultách:

Prírodovedecká fakulta UK – 24. január 2020

Fakulta telesnej výchovy a športu UK – 24. január 2020

Filozofická fakulta UK – 25. január 2020

Pedagogická fakulta UK – 25. január 2020

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK – február 2020

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine – 3. február 2020

Farmaceutická fakulta UK – 12. február 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

  • zimný semester – 12. február 2020
  • letný semester – 10. jún 2020

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – 5. marec 2020

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – 13. máj 2020

Fakulta managementu – DOD pre externé štúdium - 20. máj 2020
od 17.00 do 20.00 h

Všetci ste srdečne vítaní.