Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

12:00 Univerzitná kvapka krvi


26. 09. 2017 10.53 hod.

Univerzitná kvapka krvi

9. november 2017 od 7,00 do 12,00

Zasadacia miestnosť č. 14

 

bližšie informácie budú doplnené