Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského na veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA & VAPAC® 2017

V dňoch 10. – 12. októbra 2017 sa v bratislavskej AEGON aréne NTC koná 21. ročník veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA & VAPAC®. Veľtrh, na ktorom má i tento rok svoje zastúpenie všetkých 13 fakúlt Univerzity Komenského, sa koná pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie, Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, a Rudolfa Kropila, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.


Prítomných na slávnostnom otvorení privítala riaditeľka podujatia Daniela Kráľovičová. "Veľtrh AKADÉMIA & VAPAC® už 21 rokov ponúka vysokým školám a vzdelávacím inštitúciám jedinečnú príležitosť odprezentovať možnosti štúdia pre budúcich absolventov stredných škôl," uviedla, "je to však i skvelý priestor na nadväzovanie nových kontaktov a medziľudských vzťahov, čím tiež možno prispieť k napĺňaniu základného cieľa tohto podujatia - priviesť ku kvalitnému vzdelaniu šikovných študentov, ktorí sa chcú edukovať v relevantných študijných odboroch."

Zúčastneným sa prihovoril aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Vo svojom príhovore vyzdvihol prínos veľtrhu, ktorý pomáha študentom zorientovať sa v množstve ponúk a vybrať si z nich to najlepšie. "Práve tu získané informácie ich môžu priviesť k správnemu rozhodnutiu, ktoré môže byť jedným z najdôležitejších v ich živote," povedal. V tejto súvislosti ocenil i výhody výmenného programu Erasmus+, ktorý na Slovensku absolvovalo už viac než 110 000 študentov.

Následne v mene ministerky školstva prítomných pozdravil aj generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Jozef Jurkovič, ktorý vystavovateľom zaželal plné stánky zvedavých študentov, a v mene Slovenskej rektorskej konferencie jej viceprezident - rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid, ktorý vyzdvihol možnosť porovnania sa s konkurenciou, čo môže slúžiť i na vzájomné obohatenie.

Na veľtrhu sa zúčastňuje všetkých 13 fakúlt Univerzity Komenského - 12 bratislavských a 1 z Martina. Zástupcovia fakúlt UK predstavia záujemcom o štúdium podmienky a možnosti štúdia, usmernia ich pri výbere študijného programu a poradia, ako sa pripraviť na prijímacie konanie.

Na záujemcov o štúdium na UK čaká okrem informačných a propagačných materiálov o UK aj špeciálne číslo časopisu Naša univerzita, ktoré aj tento rok približuje možnosti a podmienky štúdia na fakultách UK, ale zároveň predstavuje možnosti ubytovania, športového vyžitia, program Erasmus+ a pod.

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.

Bližšie informácie vám prinesieme v novembrovom čísle časopisu Naša univerzita.