Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ROKOVANIA ODDELENIA PRE STRATEGICKÝ ROZVOJ, PROJEKTY A INOVÁCIE FM UK V MEDIREX GROUP ACADEMY

Dňa 6.2.2023 sa pod vedením prodekanky, prof. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., za spoluúčasti Mgr. Márie Bednárikovej, PhD. a Ing. Natálie Horňákovej, PhD. uskutočnili rokovania so zástupcami Medirex Group Academy (MGA).


14. 02. 2024 22.52 hod.

Identifikované boli spoločné témy a vzájomné synergie v rámci medzinárodných projektových schém Erasmus+ a Horizon Europe v oblasti hodnotenia a rozvoja manažérskych zručností pre oblasť health care, ako aj možnosť zapojenia MGA do súčasnej a pripravovanej domácej a medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce s akademickou sférou a priemyselnou praxou 

Poďakovanie patrí MUDr. Jurajovi Kulčárovi,  Ing. Kristine Slezákovej, Ing. Kristíne  Csolleiovej, RNDr.Andrejovi Minichovi, PhD., Dr. Miroslavovi Rostamimu, Dr. Dávidovi Brontvajovi za príjemnú a podnetnú atmosféru a MUDr. Juraj Kulčár za ukážku high tech laboratórií v MGA.