Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozývame vás na workshop „Práca v tíme v krízových situáciách“

Workshop je výsledkom výskumu realizovaného v rámci projektu „Supporting mental health in organisations: developing future business leaders“


30. 01. 2024 22.23 hod.

Dovoľujeme si vás pozvať na workshop „Práca v tíme v krízových situáciách“, ktorý sa uskutoční v dňoch 31.1.2024 – 1.2.2024, v priestoroch Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10.

Workshop je výsledkom výskumu realizovaného v rámci projektu „Supporting mental health in organisations: developing future business leaders“, ktorý bol podporený Strategickým vyšehradským grantom pod registračným číslom 22210016 ako aj ďalších výskumných aktivít lektorského tímu. 

Workshop bude prebiehať oba dni v čase od 9:00 – 17:30 v miestnosti č. C5 (predtým miestnosť č. 10), na 4. poschodí, v hlavnej budove Fakulty managementu UK.  

Program workshopu:

31. 1. 2024

09,00 – 12,00 budovanie neformálneho kontraktu a rozvíjanie vzťahov

12,00 – 12,30 obed

12,30 – 17,30 nástroje riadenia a posilňovania autonómie a interdependencie na pracovisku a počas pandémie

1. 2. 2024

09,00 – 12,00 priebeh a zvládanie stresu v kontexte emócií a rozvoj emočnej inteligencie

12,00 – 12,30 obed

12,30 – 17,30 priebeh a zvládanie stresu v kontexte vzťahov k druhým ľuďom a postojov k nim

Tešíme sa na Vašu účasť.

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.