Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka – 12. ročník Fóra „Študenti - Firmy“


18. 03. 2024 19.51 hod.

Pozvánka – 12. ročník Fóra „Študenti - Firmy“  

Convocation - 12ème édition du Forum « Etudiants - Entreprises » 

Einladung - 12. Forum “Studierende - Unternehmen" 

Invitation – 12th Forum „Students - Entreprises“  


Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

milé študentky, milí študenti, 

Pozývame Vás na 12. ročník fóra "Študenti - Firmy"

Podujatie sa bude konať v stredu 20. marca 2024 od 9:00h, v miestnosti D2 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci francúzskeho programu ŠP Medzinárodný manažment.

Podujatie sa uskutoční primárne vo francúzskom jazyku.

Program podujatia

Pozvánka na podujatie


  

Na fóre ste srdečne vítaní.