Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška s témou: „Die Schweiz und ihre Wirtschaftspolitik“


19. 03. 2024 12.08 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  
milé študentky, milí študenti,  

pozývame vás na hosťovanú prednášku s témou: „Die Schweiz und ihre Wirtschaftspolitik“
V rámci predmetu Hospodárska politika v nemecky hovoriacich krajinách, privítame na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J. E. pána Petra Nelsona, s témou: „Die Schweiz und ihre Wirtschaftspolitik“.
Prednáška sa bude konať vo štvrtok 21. marca 2024, od 10:30-11:50 v miestnosti B3.
Prednáška sa uskutoční v nemeckom jazyku.  
Na podujatí ste srdečne vítaní.