Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

CFA Institute Research Challenge 2024 - GRATULUJEME

Náš víťazný tím postupuje do sub-regionálneho finále, ktoré sa bude konať v marci 2024.


29. 02. 2024 16.41 hod.

Národné kolo
Tím za FM UK v zložení

Bc. Martin Kontra, Bc. Katarína Hudáková, Bc. Alexandra Sekáčová,
Bc. Valeriia Popová, Bc. Timotej Kokoška

uspel v prestížnej súťaži mladých finančných analytikov,
CFA Institute Research Challenge 2024
na 1. mieste.

Fakultným poradcom tímu v CFA Research Challenge 2024 za FM UK bol
pán Ing. Vladimír Valach, PhD.

Náš víťazný tím postupuje do sub-regionálneho finále, ktoré sa bude konať v marci 2024.
Týmto všetkým srdečne za KEF FM UK blahoželáme, ďakujeme za prezentáciu našej fakulty, prajeme im veľa úspechov v ich profesionálnom, v osobnom živote a v subregionálnom kole.

V rámci tohtoročnej CFA Research Challenge súťažné tímy analyzovali poisťovňu Vienna Insurrance Group.
Víťazný tím pozvali zástupkyne spoločnosti VIG na stretnutie s CFO VIG vo Viedni.
Srdečne blahoželáme!