Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS FM UK pri príležitosti 30-teho výročia založenia našej fakulty

Práve 5. februára pred tridsiatimi rokmi bola založená Fakulta managementu UK - POZVÁNKA na zasadnutie AS FM UK


04. 02. 2021 21.00 hod.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave si tento rok pripomína 30. výročie založenia. Intenzívne budovanie nových zahraničných partnerstiev, inšpirácie zo západoeurópskych a amerických univerzít umožnili univerzite v tom správnom období využiť príležitosti prelomového obdobia rokov 1990 a 1991. Ideu novej fakulty presadzoval hlavne prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. s podporou dvoch rektorov, v roku 1990 prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc. a v roku 1991 prof. MUDr. Juraja Šveca DrSc., ktorí umožnili realizáciu významného projektu vzniku FM UK po vzore biznis škôl z USA.

5. februára 1991 Akademický senát UK akceptoval predložený návrh a svojím rozhodnutím zriadil novú fakultu Univerzity Komenského: Fakultu managementu. Súčasné vedenie fakulty, ako aj predsedníctvo akademického senátu FM UK je vďačné vtedajším osobnostiam UK za kroky a úsilie pri zakladaní našej fakulty. 

 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE AS FM UK