Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisy na akademický rok 2018/19

Termíny zápisov do ročníkov na denné a externé štúdium na akademický rok 2018/2019


22. 08. 2018 13.43 hod.

Zápisy na akademický rok 2018/19

denné štúdium

1.     Ročník   - 6. a 7. 9. 2018  v  učebni 2,12, 18 -  o 8,00 hod.

2.     Ročník  - 17. 9. 2018 o 9,00   v učebni 2, 12

3.     Ročník – 18. 9. 2018 o 9,00   v učebni 2, 12

4.     Ročník  – (1. roč. Mgr. ) - 11. 9. 2018 o 9,00 a 13,00  v učebni 12

5.     Ročník – (2. roč. Mgr.) - 19. 9. 2018 o 9,00 v učebni 2, 12

 

externé  štúdium

1.     Ročník Bc.  - 10.  9. 2018  v učebni 12 o 14,00 hod.

2.     Ročník Bc.  - 12. 9. 2018 v učebni 2 (priezviska A-K),  
12 (priezviska L-Z) o 14,00 hod.

3.     Ročník Bc.  - 13. 9. 2018 v učebni 2 (priezviska A-K),  
12 (priezviska L-Z) o 14,00 hod.

4.     Ročník – (1. roč. Mgr. ) - 14. 9. 2018 o v učebni 2 (priezviska A-K),  
12 (priezviska L-Z) o 14,00 hod.

5.     Ročník – (2. roč. Mgr.) - 5. 9. 2018 v učebni 2 (priezviska A-K),  
12 (priezviska L-Z) o 14,00 hod.