Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zahraničná prednáška - Cultural differences. Positive corporate cultures for effective companies.


27. 02. 2023 11.54 hod.

V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému Cultural differences. Positive corporate cultures for effective companies.
Prednášajúcimi sú prof. Gurutze Intxaurburu, prof. Eva Velasco a prof. Izaskun Larrieta (Faculty of Economics and Business, University of the Basque Country, Španielsko).

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 9.5.2023 v čase od 14.00 do 15.20 hod. v miestnosti č. 9 (hlavná budova).

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Organizačné kultúry (európske špecifiká), zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v anglickom jazyku.

Viac informácií
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)


As part of FMCU's international cooperation with foreign universities, we invite you to a guest lecture by Prof. Gurutze Intxaurburu, Prof. Eva Velasco a Prof. Izaskun Larrieta (Faculty of Economics and Business, University of the Basque Country, Spain) on the topic Cultural differences. Positive corporate cultures for effective companies.

The guest lecture will take place May 9, 2023, from 14:00 to 15:20 in room no. 9 (main building).

The lecture will take place for the students of the course Organisational Cultures (European features), but all students and teachers interested in this topic can participate. The lecture will be in English.

More information:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (Department of Management; lukas.copusfm.uniba.sk)