Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop "Databáza WoS a možnosti jej využitia vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti"

Registrácia prostredníctvom formuláru je možná do 16. 10. 2019


08. 10. 2019 09.25 hod.

Vážené kolegyne a kolegovia,

srdečne vás pozývame na workshop, ktorý sa uskutoční dňa 17.10. 2019 od 13:00 - 14:30 hod. v miestnosti č. 14 (4. poschodie - zasadačka dekana)

Prezentáciu v rámci workshopu bude mať pani PhDr. Simona Hudecová z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Workshop je prvým zo série podujatí, ktoré plánuje fakulta zorganizovať pre podporu vedecko-výskumnej činnosti učiteľov a doktorandov fakulty.

Váš záujem prosím vyjadriť zapísaním sa prostredníctvom formuláru, ktorý ste dostali mailom do 16.10. 2019.