Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výzva na podávanie prihlášok na STA/STT ERASMUS+ mobilitu na akademický rok 19/20

podávanie prihlášok na učiteľskú mobilitu a mobilitu pracovníkov na budúci akademický rok


18. 06. 2019 16.06 hod.

OMV RUK Erasmus+

otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020

Prihlášky na učiteľskú mobilitu - STA za účelom výučby a kombinovanú mobilitu za účelom výučby a školenia sa po vzore vlaňajšej výzvy podávajú prostredníctvom systému Mobility Online (link na prihlášku v maily).

Prihlasovanie administratívnych pracovníkov – STT ostáva bezo zmeny v printovej forme

aktuálnu prihlášku nájdete na stránke:https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/pracovnici-stt/realizacia-pobytu/

Konečný termín pre odovzdanie potrebnej dokumentácie a skompletizovanie nominácií STA E+ mobilít v systéme Mobility Online, OMV RUK stanovuje na 30.06. 2019

<output>

Termín pre odovzdanie prihlášky a Akceptačného listu je do: 30.06. 2019

</output>