Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výzva na podávanie prihlášok na jednomesačnú stáž na Univerzite Viedeň pre rok 2021

Výzva sa týka doktorandov a postdoktorandov UK, do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia.


15. 02. 2021 18.15 hod.

 

Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu pandemickú situáciu, sú niektoré podmienky výzvy upravené.

V ponuke sú  2 miesta + 2 náhradnícke miesta pre výskumnú stáž v trvaní na obdobie 1 mesiaca s finančným krytím 1000Eur/mesiac. Záujemca si pred pobytom, v čase zverejnenia výzvy, svojpomocne hľadá tútora na Univerzite Viedeň. Podmienka oslovenia budúceho akademického tútora na Univerzite Viedeň je stanovená od 15.4.2021.

Termín realizácie pobytu je pre tento rok: september až december 2021

Všetky podrobnejšie informácie a linky pre stiahnutie potrebných dokumentov k tejto ponuke figurujú na:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kratkodobe-pobyty-pracovnikov/vyslania/univerzita-vieden-1-mesacny-grant/

Záujemcovia predkladajú dokumentáciu k prihláške v elektronickej verzii konvertovanej do PDF (s možnosťou vyhľadávania) a podpisované dokumenty formou farebného scanu emailom: ivana.dzurikovarec.uniba.sk  

Uzávierka pre podávanie žiadostí je 7. 6. 2021.