Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského už 20 rokov využíva program SAS

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal v pondelok 28. mája 2018 v prítomnosti prorektora UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., riaditeľa Global Academic Program SAS pre Európu, Blízky východ a Afriku Ing. Murraya de Villiersa v sprievode manažérky SAS pre strednú a východnú Európu Mgr. Kataríny Krausovej.


So svojimi hosťami hovorili o takmer 20-ročnej spolupráci SAS ako nástroja umožňujúceho štatistické spracovanie údajov s Univerzitou Komenského a o možnostiach jej rozšírenia, pričom identifikovali ďalšie nekomerčné možnosti spolupráce. Súkromné spoločnosti si uvedomujú, že pracovníci vybavení týmito schopnosťami dokážu spracovať údaje vo svojej špecifickej oblasti, a tým sú atraktívni pre svojich budúcich zamestnávateľov: banky, poisťovacie spoločnosti, ale aj pre priemysel.

Ing. Murray de Williers sa vyjadril k aktuálnemu posunu od sponzorovania univerzít súkromnými spoločnosťami k partnerstvu s nimi. Firmy podľa neho neuvažujú krátkodobo, ale majú na zreteli dlhodobú spoluprácu s univerzitami, výsledkom ktorej sú kvalitne pripravení zamestnanci, pričom v okruhu takýchto univerzít by radi videli aj Univerzitu Komenského v Bratislave. Riaditeľ de Williers tiež identifikoval ako možného univerzitného partnera UK North-West University v Juhoafrickej republike.