Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského naďalej jedinou slovenskou univerzitou v rebríčku CWUR

Bratislava 28. mája 2018: Univerzita Komenského v Bratislave sa tento rok umiestnila na 673. mieste medzinárodného hodnotenia Centra pre rebríčky svetových univerzít (Center for World University Rankings - CWUR). Naďalej tak zostáva jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa zaradila medzi tisícku najlepších univerzít tohto rebríčka.


Prvé priečky si aj tento rok udržali v nezmenenom poradí Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge a Oxford.

Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá v najnovšom hodnotení obsadila 673. priečku, sa tak podľa agentúry radí medzi TOP 1000 univerzít na svete z celkového počtu 18 000 hodnotených univerzít. V predchádzajúcom roku sa umiestnila na 658. mieste.

CWUR je medzinárodná organizácia, ktorá sa zameriava na meranie kvality vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvality výskumu. Usiluje sa pritom o objektivitu, transparentnosť a konzistenciu. Rebríček CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete. Prvýkrát bol publikovaný v roku 2012. Tento rok boli univerzity hodnotené na základe 7 indikátorov:

 

  • kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (15  %)
  • zamestnanie absolventov – merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti univerzity (15  %)
  • kvalita pedagógov – merané počtom akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia (15  %)
  • vedecké výstupy – merané celkovým počtom publikovaných vedeckých článkov (15 %)
  • kvalita publikácií – merané počtom vedeckých článkov v najlepších časopisoch (15 %)
  • vplyv – merané počtom vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch (15  %)
  • citácie – merané počtom vysoko citovaných vedeckých článkov (10  %)

 

Dôraz bol v tomto roku kladený predovšetkým na vedeckú činnosť univerzít, za ktorú mohli získať až 70 % z celkového hodnotenia.

Rebríček CWUR: http://cwur.org/2018-19.php