Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlášky na učiteľské „outgoing“ Erasmus mobility – do 31. 08. 2022

Výzva na podávanie prihlášok pre učiteľské „outgoing“ Erasmus mobility – na nadchádzajúci akademický rok 2022/2023 s deadlinom 31. 08. 2022


11. 07. 2022 13.16 hod.

Výzva sa týka hlavne záujemcov o mobility za účelom výučby, resp. výučby + školenia (STA), pre uchádzačov o mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT), stále platí, že sa dá na ňu hlásiť v priebehu celého roka.

V prípade, že vyučujúci chce ísť učiť - podáva prihlášku na STA, a musí si vybrať z našich zazmluvnených univerzít na ďalšie obdobie, aktuálny zoznam tu:  https://www.fm.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/zoznam-univerzit-erasmus-partnerske-univerzity/

Pri informácii o univerzite je dôležitý pre Vás tento údaj:

STA: 2 placements for teachers /2x5/,

ktorý v tomto prípade znamená, že daná univerzita príjme 2 našich vyučujúcich za rok, každého na 5 dní, počas ktorých musí odučiť  8h. Dobré je Vašu výučbu odkomunikovať s prijímajúcou univerzitou dopredu, kontakty poskytne zahraničné oddelenie. VIAC INFO

V prípade, že vyučujúci, alebo zamestnanec chce ísť na školenie, podáva prihlášku na STT a hľadá vhodnú ponuku napr. cez portál  http://staffmobility.eu/staff-week-search, v takom prípade nemusíme mať s danou inštitúciou zmluvu. VIAC INFO

V prípade, záujmu o jazykový kurz v zahraničí podporovaný Erasmus grantom, podávate prihlášku na STT, zdroj informácií z mailov zasielaných zahraničným oddelením, napr. do októbra 2022 je stále aktuálna Barcelona. VIAC INFO

Zaujímavý je nový Erasmus modul BIP – tzv. Blended Mobility, spojením min. 3 partnerských univerzít vzniká krátkodobý projekt, ktorý má online časť a v závere týždňový pobyt účastníkov na organizujúcej univerzite.
Naša FM UK organizuje v rámci tohto formátu Letnú školu

Naši 4 študenti pod vedením Dr Veselého absolvovali v rámci BIP predmet Cyber Security a práve sa vrátili z Porta, 2 zamestnankyne zahraničného oddelenia boli v rámci BIP na partnerskej univerzite v Ljubljane v Slovinsku. VIAC INFO


Odkaz na online prihlášku je k dispozícii tu:

Mobilita za účelom výučby / výučby + školenia - STA:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=en

Mobilita za účelom školenia / odbornej prípravy – STT:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=en

Rektorátny web (klikni), poskytuje všetky potrebné, aktuálne a užitočné informácie a inštrukcie týkajúce sa administratívnej procedúry všetkých mobilít.