Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

“Študenti v praxi” – Cyber Security Day 2023

Na našej fakulte tentokrát privítame 4 špecialistov z oblasti Kybernetickej bezpečnosti (Cyber Security), ktorí prídu zdieľať svoje skúsenosti priblížiť vám tému: Kvalifikácia a úlohy manažérov informačnej a kybernetickej bezpečnosti.


20. 11. 2023 21.59 hod.

Vážení študenti,
dovoľte mi pozvať Vás na druhý zo série odborných seminárov “Študenti v praxi” – Cyber Security Day 2023.
Na našej fakulte tentokrát privítame 4 špecialistov z oblasti Kybernetickej bezpečnosti (Cyber Security), ktorí prídu zdieľať svoje skúsenosti a pokúsia sa priblížiť tému: Kvalifikácia a úlohy manažérov informačnej a kybernetickej bezpečnosti.  
Následne bude prebiehať 30+ minútová panelová diskusia.

Seminár je určený predovšetkým Vám, študentom 5. a 4. ročníka (2. a 1. magisterský) a tiež vybraným trajektóriám bakalárskeho stupňa štúdia (MIKT, MI, MA) ale radi uvidíme kohokoľvek z Vás, ak máte záujem o tému Informačná a kybernetická bezpečnosť.
Téma je poňatá predovšetkým z pohľadu manažmentu a riadenia, čo je nosná téma Vášho štúdia, odborníci sa budú snažiť priblížiť a predstaviť tému aj z pohľadu laika, pretože téma sa netýka len odborníkov ale aj širokej verejnosti a výraznou mierou ovplyvňuje a bude ovplyvňovať prácu a podnikanie v budúcnosti.

Podujatie sa uskutoční v utorok 28. novembra v miestnosti D2 od 14:00 do 16:00. Po skončení oficiálnej časti bude krátky priestor vo foyeri na networking so spíkrami.

Oficiálny program:
14:00 – 14:05 Vítanie hostí – Michal Greguš ml. a Vincent Karovič
14:05 – 14:10 Otvorenie podujatia a príhovor dekana prof. Štarchoňa
14:10 – 14:25 Ivan Makatura: Čo je to kyberbezpečnosť?
14:25 – 14:40 Roman Václav: Manažér kybernetickej bezpečnosti ako služba
14:40 – 14:55 Miroslav Havelka: Kvalifikačné požiadavky a znalostné štandardy v kyberbezpečnosti
14:55 – 15:10 Július Selecký: Úspešné pokročilé hrozby už aj na Slovensku
Krátka prestávka s občerstvením – 10 min
15:20 – 15:55 Panelová diskusia
15:55 – 16:00 Ukončenie oficiálnej časti – záverečné slovo – Michal Greguš ml. a Vincent Karovič
16:00 – 17:00 Networking

Všetci ste srdečne vítaní, radi by sme však vedeli vopred či sa zúčastníte, prosím Vás o nezáväznú registráciu prostredníctvom formuláru:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-c05wVZzZRlJp9yNxWA30BhUNUJDVzI4REtSUjZGUERER0xZOFJaRU5NWC4u

Cyber Security Day 2023 - viac o podujatí

Poster - Detajlný program podujatia