Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

"Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí"

Akademické mobility - Akcia Rakúsko-Slovensko - DAAD - CEEPUS - NŠP - EURAXESS...


03. 06. 2024 11.01 hod.


Dňa: 6. júna 2024 (štvrtok) o 14:00h
link na webinár: https://bit.ly/3VdCHWm

Program webinára:
•    Akademické mobility - štipendiá na prednáškové/výskumné pobyty do 22 krajín nielen v Európe
•    Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní - štipendiá a projekty
•    DAAD - štipendiá do Nemecka
•    CEEPUS - štipendiá na prednáškové pobyty / možnosti založenia siete
•    NŠP - štipendiá pre postdoktorandov (VŠ učiteľov a výskumníkov do 10 rokov od ukončenia PhD.) do celého sveta
•    EURAXESS - sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov

Informácie o podujatí Vám posielame v prílohe a sú zverejnené aj na FB SAIA: https://www.facebook.com/events/356133463762074/