Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Školné na akademický rok 2019/2020 - KLIKNI na POSTUP

Možnosti splátok a termíny platieb na nový akademický rok sú k dispozícii!


31. 07. 2019 10.54 hod.

Ako platiť školné na FM UK 

1. Na dve splátky bez ďalších papierovačiek                   
                  Čítaj viac

2. Formou splátkového kalendára                    
                  Čítaj viac


Vnútorný predpis č. 3/2019
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2019/2020