Samoobslužná úschovňa – skrinky

na prechodné uloženie vecí v suteréne pri bufete a jedálni v budove fakulty na ulici Odbojárov v čase od 06:30 do 20:30


Na uzamknutie/odomknutie skriniek si nepotrebujete požičiavať kľúč, ani ho hľadať po vreckách, môžete na to použit akúkoľvek svoju elektronickú čipovú kartu (napr. ISIC, dopravnú, bankomatovú a pod.). Podmienkou na odomknutie je iba použitie rovnakej karty ako pri uzamykaní.

Obsluha je jednoduchá, pozrite si 3 kroky v priloženom návode na obsluhu (obrázok nižšie) – stačí si zapamätať číslo skrinky a ktorú svoju kartu ste použili...
(niektorí si oboje súčasne odfotia do mobilu


Prosíme, uvoľnite skrinky pri odchode z fakulty, pri zatváraní budovy sa budú kontrolovať.
Upozornenie: FaF UK nepreberá zodpovednosť za uložené veci.