Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rozhovor pre Kongres magazine

Zaznamenali sme v médiách - rozhovor prodekanky Dagmar CAGÁŇOVEJ pre Kongres magazine


26. 01. 2024 11.46 hod.

Rozhovor Prodekanky pre strategický rozvoj, projekty a inovácie, prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVEJ, PhD. z Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave bol realizovaný v kontexte problematiky Smart City v nadväznosti na medzinárodný Smart Life Summit organizovaný v Bratislave.
V rámci rozhovoru pani prodekanka zdôraznila význam domáceho a medzinárodného networkingu odborníkov z akademickej obce, z priemyselnej a podnikateľskej sféry, zo samospráv, miest a obcí, ako aj veľvyslanectiev za účelom identifikácie inovatívnych prístupov a netradičných riešení na vybrané témy. Poukázala na dôležitosť zdieľať nové poznatky o vývoji, výskume a využiteľnosti inteligentných technológií v každodennom živote, ktoré pomôžu zvýšiť bezpečnosť, kvalitu zdravia a udržateľnú mobilitu, ako aj vytvoriť platformu pre vzájomnú spoluprácu naprieč odvetviami.
Kongres magazine sa zaoberá významnými podujatiami priemyselnej praxe v Európe a patrí medzi mienkotvorné časopisy.
Viac informácii nájdete v rozhovore: https://kongres-magazine.eu/2024/01/dagmar-caganova-smart-technologies-should-empower-decision-makers/
 
Linky:

https://www.linkedin.com/posts/dagmar-caganova-a3939617_dagmar-cag%C3%A1%C5%88ov%C3%A1-smart-technologies-should-activity-7153730445308768256-57n7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

https://www.linkedin.com/posts/kongres-magazine_dagmar-cag%C3%A1%C5%88ov%C3%A1-smart-technologies-should-activity-7153797571205873664-dpWy?utm_source=share&utm_medium=member_desktop