Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Promócie 2019


11. 10. 2019 11.58 hod.

Promócie absolventov denného a externého magisterského štúdia

11. 12. 2019 (streda)

o 11:00, 13:00, 15:00
v Aule UK Šafárikovo nám. 6. 

Nácvik promócie v Aule UK vždy hodinu pred promóciou