Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozývame vás na záverečnú konferenciu projektu DIGICROSSGEN

MEDZIGENERAČNÉ PODNIKANIE NA SLOVENSKU V DOBE DIGITALIZÁCIE: PRAGMATICKÝ PRÍSTUP


03. 06. 2024 10.21 hod.

Na konferencii sa dozviete:
Prečo je dôležité hovoriť o medzigeneračnom podnikaní a spolupráci v dobe digitalizácie v biznisovom kontexte startupov ako aj malých a stredných podnikov.
Ako aplikovať poznatky výskumu do procesov týchto organizácií. Konferenciu obohatia aj skúsení odborníci z praxe.

Dátum konania: 18. júna 2024
Miesto konania: Fakulta managementu UK v Bratislave
 
Projekt je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a SBA ho realizuje v spolupráci s hlavným riešiteľom, Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
 
Registrujte sa tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx7SjY4BozcJJ1Ff1XJOTpuhOSk_dL-lytjebVO-hgrUBYdw/viewform
 
Tešíme sa na vašu účasť