Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na Výročnú konferenciu NP Monitoring podnikateľského prostredia


14. 11. 2019 14.57 hod.

Slovak Business Agency  v rámci Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ v spolupráci s Fakultou managementu UK, Združením podnikateľov Slovenska a Združením mladých podnikateľov Slovenska si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú konferenciu -  Podnikateľské prostredie na Slovensku z pohľadu vybraných skupín podnikateľov, ktorá sa uskutoční 10.12.2019 od 09.00 hod. v priestoroch SBA na Karadžičovej ulici 2, Bratislava.

O čom budeme hovoriť:

-        Aké zmeny regulácie mali vplyv na podnikateľské prostredie v roku 2019 a aké boli ich náklady?

-        Pomohli štatistiku dorovnať antibyrokratické balíčky? Aký je odpočet ich plnenia?

-        Ako často sa menia zákony a prečo si 30 % podnikateľov myslí, že sa v ich odvetví nedá podnikať bez toho, aby neporušili žiaden zákon?

-        Ako sa podniká ženám na Slovensku? Čo ich motivuje a s akými najväčšími bariérami sa stretávajú?

-        Aké sú top prekážky v podnikaní mladých a ako sa zmenili v porovnaní s rokom 2015?

-        Ako sú mladí ľudia a ženy motivovaní, aby začali podnikať?

Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších zaujímavých informácií sa dozviete na našej konferencii, ktorej celý program nájdete v priloženej pozvánke.

Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 20.11.2019 na adresu: adamcovasbagency.sk

 

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.