Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity doc. Ing. Daniely Špirkovej, PhD.


01. 02. 2019 21.03 hod.

Pozvánka

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity

doc. Ing. Daniely Špirkovej, PhD.


Téma inauguračnej prednášky:
„Manažment a investície v bytovej výstavbe“
,

ktorá sa bude konať dňa 21. 02. 2019 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.


prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK