Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. PaedDr. PhDr. Miroslava Škodu, PhD., MBA


07. 10. 2020 15.24 hod.

Pozvánka

 

V zmysle § 5 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogického pracovníka Vysokej školy DTI, s. r. o., so sídlom v Dubnici nad Váhom

 

doc. PaedDr. PhDr. Miroslava Škodu, PhD., MBA

 

 

Téma inauguračnej prednášky:

„Koncept reálnej hodnoty v teórii a praxi sedem rokov po prijatí IFRS 13“

 

 

 

ktorá sa bude konať dňa 15. 10. 2019 o 14.00 hod v miestnosti č. 20 v prístavbe FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.

dekan FM UK

predseda VR FM UK