Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Miloša Hitku, PhD.


09. 10. 2019 16.48 hod.

Pozvánka

V zmysle § 5 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogického pracovníka Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

doc. Ing. Miloša Hitku, PhD.


Téma inauguračnej prednášky:
„Vývoj motivácie v podnikoch na Slovensku“


ktorá sa bude konať dňa 24. 10. 2019 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK