Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. RNDr. Dariny Saxunovej, PhD.


20. 11. 2019 09.37 hod.

Pozvánka

 

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Katedry ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

 

doc. RNDr. Dariny Saxunovej, PhD.

 

 

Téma inauguračnej prednášky:

„Management And Reporting Of Working Capital Cycle: Challenges Of The Digital Age“

 

ktorá sa bude konať dňa 05. 12. 2019 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.

dekan FM UK

predseda VR FM UK