Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na odborný seminár "Slovensko ako značka"


28. 04. 2023 12.07 hod.

Slovensko ako značka pozvánka na odborný seminár

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
v spolupráci s expertnou platformou Brand Slovensko a partnermi
 
Vás pozývajú na odborný seminár o strategickom manažmente reputácie krajiny
 
SLOVENSKO AKO ZNAČKA
 
Kedy: 3.5. 2023 o 14:00

Kde: Prednášková miestnosť č. 20, Fakulta managementu UK Odbojárov 10, Bratislava
 
Program:
Video príhovor Prof. Simona Anholta, zakladateľa vednej disciplíny Nation Branding.
Simon Anholt je považovaný za poprednú autoritu v  téme strategického riadenia reputácie krajín,
je držiteľom Nobels Colloquia Prize za ekonómiu a poradcom vlád desiatok krajín sveta.
 
Prezentácia záverov a zistení o postavení značky Slovensko v celosvetovom výskume The Anholt Ipsos Nation Brands Index,
Jakub Hankovský, výkonný riaditeľ Ipsos Slovakia,
 
Prednášky približujúce teoretické a praktické znalosti v oblasti manažmentu reputácie miesta, experti z www.brandslovensko30.sk
 
RSVP: na ninabrandslovensko30.sk, ideálne čo najskôr, počet miest je obmedzený.
Podujatie je bezplatné.

Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD.