Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu v dňoch 24. - 25. 10. 2019

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií SMART evolúcia


24. 09. 2019 15.53 hod.

 Vážená pani, vážený pán,

 
občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) a Fakulta Managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú 24. až 25. október 2019, ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline pri Terchovej (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk) pod názvom:
 

 

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií
 
SMART evolúcia

 
 

Podujatie je organizované pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD..
 
 
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 4. ročník konferencie, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk, kde nájdete všetky informácie o podujatí, lebo prostredníctvom Záväznej prihlášky.                Peter Balco
Prezident BPUGTM SLOVENSKO

                  Ján Sabol
Predseda predsedníctva SAPRIA

Prílohy:

Buletín konferencie
Záväzná prihláška
Pozvánka na konferenciu