Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku: „Slovenská republika dvadsať rokov po vstupe do Európskej únie. Reflexia a aktuálne výzvy.“

Hosťovaná prednáška je spojená s diskusiou s bývalým hlavným vyjednávačom o vstupe SR do EÚ a historicky prvým slovenským eurokomisárom Jánom Figeľom.


06. 05. 2024 11.13 hod.

Uplynulé dni si pripomíname dvadsať rokov od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, pätnásť rokov od prijatia spoločnej meny euro v SR a súčasne šesťdesiat rokov od smrti otca myšlienky konceptu povojnového zjednotenia Európy Roberta Schumana. Udalosti prístupového procesu a formovania členstva SR do EÚ sú úzko spojené aj s históriou FM UK. Pri príležitosti Dňa Európy, výročia Schumanovej deklarácie, sa na FM UK uskutoční aj nasledujúce podujatie.

 

Deň Európy (výročie Schumanovej deklarácie) – „Slovenská republika dvadsať rokov po vstupe do Európskej únie. Reflexia a aktuálne výzvy.“

Termín a miesto konania: 9. mája 2024, 10:30 – 12:00, FM UK, D2, prístavba

Hosťovaná prednáška spojená s diskusiou s bývalým hlavným vyjednávačom o vstupe SR do EÚ a historicky prvým slovenským eurokomisárom Jánom Figeľom. Podujatie sa uskutoční v slovenskom jazyku.

Na podujatiach ste srdečne vítaní!

viac informácií: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. - vedúci Katedry medzinárodného manažmentu FM UK