Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku na tému "História a súčasný stav technológie Blockchain a kryptoaktív“


19. 03. 2024 12.16 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "História a súčasný stav technológie Blockchain a kryptoaktív“.

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 14.5.2024 v čase od 17.00 do 18.20 hod. v aule Farmaceutickej fakulty UK.

Prednášajúcim bude Daniel Daucik, EMEA Digitization Seller Workflow Automation Team Leader v spoločnosti IBM.
Prednáška bude v slovenskom jazyku a uskutoční sa v rámci predmetu Základy finančného manažmentu, zúčastniť sa jej ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma.

Viac informácií: Mgr. Vladimír Mariak, PhD. (vyučujúci predmetu Základy finančného manažmentu; Katedra ekonómie a financií FMUK; mariak2uniba.sk)