Pozvanie na prednášku Crowdfunding

teória, ale najmä prax


04. 05. 2017 09.48 hod.

Vážené študentky a študenti,

Pozývame Vás na prednášku Crowdfunding – teória, ale najmä prax. Prednášať pride vzácny hosť Viktor Reviliak – spoluzakladateľ CulCharge (úspešná nabíjačka na mobily).

Kedy: 10.5.2017 o 15:30 hod.
Kde:    poslucháreň č. 20 (prístavba).


Tešíme sa na vašu účasť.

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
vedúca Katedry stratégie a podnikania
Fakulta managementu
Univerzity Komenského v Bratislave