Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na podujatie Pravdivé Príbehy o Umelej Inteligencii alebo Umelá Inteligencia v Službách Moderného Človeka

BPUG SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada pracovné stretnutie pod názvom: Pravdivé Príbehy o Umelej Inteligencii, alebo Umelá Inteligencia v Službách Moderného Človeka


30. 05. 2024 13.30 hod.

Vážení priatelia, kolegovia, sympatizanti,
 
 
Podujatie sa uskutoční dňa 3. 6. 2024 od 13:30 v priestoroch Fakulty managementu UK v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie.

Slovo ChatGPT v roku 2023 ovládlo slovník aj slovenského občana. Pojem umelá inteligencia sa stal fenoménom, ktorý je dennodenne skloňovaný a komunikovaný a mnohí z nás vkladajú do tejto technológie svoju budúcnosť, úspech. Prirodzene existujú skupiny, jednotlivci, ktorí vyjadrujú obavy o budúcnosť spoločnosti a vidia v technológiách umelej inteligencie vážne hrozby. Riešenia založené na technológii umelej inteligencie nie sú nové. Prakticky sa s nimi už denne aj stretávame formou produktov alebo služieb, ktoré využívame. Informačný tlak, nevedomosť, nepochopenie súvislosti vedie k neistote, strachu a teda nástroj pomoci sa stáva naším nepriateľom. Odborníci si uvedomujú, význam umelej inteligencie pre modernú spoločnosť, za jej využívaním vidia zdravšiu spoločnosť, kvalitnejšie produkty, vyššiu produktivitu práce, ale aj zbraň v rukách fanatikov. Je umelá inteligencia naozaj umelou inteligenciu, akú úlohu bude hrať v budúcnosti. Ak máte záujem aktívne zúčastniť sa na tomto podujatí, vykonajte registráciu prostredníctvom  priloženej linky:

Registrácia na podujatie: BPUG.sk | Podujatia - kalendár, zoznam

Program podujatia: Program podujatia Pravdivé príbehy o umelej inteligencii

https://www.bpug.sk/File/files/eventy/Program_podujatia---Pravdive_Pribehy_o_Umelej_Inteligencii.pdfÚčastníci podujatia súhlasia s fotografovaním, zverejnením fotografii a video záznamov na WEB stránkach Fakulta managementu UK (uniba.sk), BPUG.sk | BPUG™ Slovensko v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.

Autori nebudú honorovaní a súhlasia so zverejnením prezentácie na WEB stránkach Fakulta managementu UK (uniba.sk), BPUG.sk | BPUG™ Slovensko a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť!