Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podpora akademickej excelentnosti a medzinárodnej spolupráce

Návšteva dekana prof. Aruna Abrahama Eliasa na pôde Fakulty managementu


27. 03. 2024 16.44 hod.

Dekan Fakulty managementu UK, prof. Peter Štarchoň, PhD. privítal prof. Aruna Abrahama Eliasa, dekana Rajagiri Business School v Kochi, Kerala, India. Prof. Elias pôsobil ako dekan na College of Business, Hospitality and Tourism Studies, Fiji National University a ako prodekan pre medzinárodnú akreditáciu na Victoria University of Wellington, Nový Zéland.

Počas stretnutia dekani diskutovali o rôznych možnostiach získania medzinárodnej akreditácie. Tiež sa venovali diskusii o nadchádzajúcej letnej škole, ktorú organizuje Rajagiri Business School v Kochi. 

Obaja dekani sa zaviazali podporovať akademickú excelentnosť a medzinárodnú spoluprácu, ktorá prispeje k rastu a rozvoju oboch inštitúcií.