Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

PEMF2022 - vedecká konferencia


10. 05. 2022 23.19 hod.

Pozývame Vás na 4. ročník konferencie Poprad Economic and Management Forum (PEMF) 2022, na ktorej participuje Fakulta managementu UK ako spoluorganizátor a ktorá sa koná 10.-11. novembra v Poprade (prezenčne aj online). Zborníky z prvých dvoch ročníkov sú indexované v databáze Web of Science, pričom zborník z tretieho ročníka je v procese posudzovania na indexovanie. Aj zborník z tohto ročníka bude zaslaný na indexáciu do uvedenej databázy. Všetky potrebné informácie nájdete na https://www.pemf-conference.com/, pričom podávanie príspevkov je už otvorené. 

Viac informácií: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.člen organizačného výboru konferencie PEMF2022