Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Otvorenie výziev na výberové konania na študijné pobyty na mimoeurópskych univerzitách

...študijné pobyty na univerzitách v USA, Austrálii cez sieť Utrecht Network, v Kanade, Taiwane...v akademickom roku 2020/2021


29. 01. 2020 20.17 hod.

Otvorenie výberových konaní na študijné pobyty v akademickom roku 2020/2021 na mimoeurópskych univerzitách. Ide o študijné pobyty na univerzitách v USA (stredoamerické univerzity) a Austrálii cez sieť Utrecht Network (ktorej je UK členom),

ako aj na ďalšie univerzity v

USA (Slippery Rock University),
Kanade (University of Ottawa),
Gruzínsku (Tbilisi State University),
Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies)
Japonsku (Shizuoka University, Josai International University)
a na
Taiwane (National Sun Yat-sen University + National Cheng Kung University)
 
Bližšie informácie nájdete v prílohe

1. kolo výberového konania sa koná na fakultách.

Prihlášky a informácie ku konkurzom na pobyty na stredoamerických univerzitách (http://www.midamericauniversities.org/us-schools-list) a austrálskych univerzitách (http://www.aen-online.com/unstudents) sú na:
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/ (USA)
a na:
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/ (Austrália)

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ďalšie pobyty v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei, na Taiwane sú na:
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Prihlášky odovzdávajte Natálii Gahérovej v kancelárii zahraničného oddelenia. (3. poschodie č. d. 337)
V prípade jej neprítomnosti odovzdajte prihlášku v zalepenej obálke adresovanej na Zahraničné oddelenie v podateľni (2. poschodie).

Termín na prihlášky od uchádzačov do Austrálie a USA (okrem Slippery Rock University): 10. február 2020

Termín, na prihlášky od uchádzačov do Gruzínska, J. Kórey, Japonska, na Taiwan a na Slippery Rock University (USA): 2. marec 2020


Prípadné potvrdenia o jazykových skúškach (pre pobyty v Austrálii, USA) môžu byť súčasťou prihlášky, alebo môžu byť dodané osobne na OMS do polovice marca 2020. Pre pobyt v Kanade musia byť súčasťou prihlášky.

V prípade otázok či nejasností sme Vám i študentom k dispozícii na
OMS = Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce, Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, kanc. 124, Nová budova, kontaktná osoba: Michal Dzúrik, e-mail: michal.dzurikrec.uniba.sk