Otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendium na Univerzite Innsbruck na rok 2017


17. 10. 2016 09.41 hod.

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti informáciu o otvorení výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá na Univerzite Innsbruck pre rok 2017 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami.

Jedná sa o:

1 magisterské štipendium na 1 semester
- pre všetky ponúkané programy
- 400,- Eur/mesiac
- deadline na odovzdanie prihlášky je 13.1.2016
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/magisterske-stipendium-na-univerzite-innsbruck/

Ansuchen um zulassung zum studium Mgr. 2016 (pdf)

1 doktorandské štipendium na 1 semester
- pre všetky ponúkané programy
- deadline na odovzdanie prihlášky je 13.1.2016
- ďalšie podklady si vyžiada Univerzita  Innsbruck podľa potreby
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/doktorandske-stipendium-na-univerzite-innsbruck/

Ansuchen um zulassung zum studium PhD. 2016 (pdf)

Súčasti prihlášky na doktorandské štipendium (docx)


Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (elektronicky) a zaslané priamo na OMV RUK, Mgr. I. Krajčovičovej.
O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.


Mgr. Ivana Krajčovičová
Oddelenie medzinárodných vzťahov
Rektorát
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám., 6 P.O. BOX 440
814 99 Bratislava