Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Online webinár na obehové hospodárstvo

ako jeden z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal) už 8.10. o 14:00


06. 10. 2020 10.19 hod.

Online webinár na obehové hospodárstvo ako jeden z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal),

Webinár zodpovie tieto kľúčové otázky:
Kam sa uberá európska a národná legislatíva v oblasti obehového hospodárstva?
Aké príležitosti prináša obehové hospodárstvo pre vaše podnikanie?
Aké akčné kroky môžeme ako podnikatelia prijať už dnes, aby nás neprekvapila sprísňujúca sa legislatíva?

Pre podnikateľov a podnikateľky, ktorí chápu potrebu inovácií a pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá chce poznať novinky a trendy v oblasti obehového hospodárstva.

Webinár bude pozostávať z týchto prednášok:
1/ Strategické smerovanie obehového hospodárstva v európskom a národnom kontexte /zástupcovia MŽP SR
2/ Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie /Petra Csefalvayova, INCIEN
3/ CREATIVITY4CIRCULARITY Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Predstavenie výzvy pre výrobné spoločnosti /Jana Bieliková, SBA

viac informácií: https://www.enviroportal.sk/clanok/sazp-pozyva-na-prvy-z-webinarov-o-obehovom-hospodarstve