Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Online semináre a kurzy ENLIGHT

POZOR na termíny registrácií na kurzy: 29. 10. 2021 a 15. 11. 2021


22. 10. 2021 09.25 hod.

Náš partner projektu ENLIGHT - univerzita v Göttingene - pozýva študentov univerzity Komenského na tieto virtuálne semináre:

Online seminár Manažment dodávateľského reťazca

Seminár sa zameriava na témy v oblasti digitalizácie a podpory rozhodovania v potravinových dodávateľských reťazcoch pomocou rôznych simulačných modelov. Cieľom je nezávislé, na výskum orientované a reflektované vedecké spracovanie témy simulácie ako nástroja na podporu rozhodovania logistiky v potravinárskom sektore.

Registrácia je možná do 15. novembra

Termíny kurzov: 15. novembra; 20. december 2021

6 ECTS (kredity budú zapísane za absolvovaný seminár ENLIGHT v dodatku ku diplomu)

Viac informácií o seminári: https://enlight-eu.org/index.php/news-events/enlight-courses/item/35-food-supply

Trvalo udržateľný rozvoj, obchod a environmentálna ekonomika

Globálne environmentálne problémy, ako napríklad globálne otepľovanie, si v poslednom čase získavajú veľkú publicitu. Pretože väčšina z nich má cezhraničný charakter, je možné ich účinne riešiť iba prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Budeme diskutovať o použití obchodnej politiky ako nástroja na dosiahnutie výrazného zníženia emisií uhlíka a tiež o tom, či je možné obchodné politiky účinne využívať ako na presadzovanie na podporu spolupráce v oblasti životného prostredia. Okrem toho budeme diskutovať o prebiehajúcich rokovaniach o zmene klímy a životného prostredia, ktoré budú v budúcich kolách rokovaní, podobne ako v prípade obchodu, zahŕňať narastajúci rozsah otázok o životnom prostredí.

Registrácia je možná do piatku 29. októbra 2021

Termíny kurzov: 4.-5. februára 2022

6 ECTS (kredity budú zapísane za absolvovaný seminár ENLIGHT v dodatku ku diplomu)

Viac informácií o seminári: https://enlight-eu.org/index.php/news-events/enlight-courses/item/48-sustainable-development-trade-and-environmental-economics

 

Viac informácií o projekte ENLIGHT na stránkach UK