Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nadácia Tatra banky - grantový program Vzdelanie pre vysokoškolákov

Viac informácii o programe, kritéria programu a odkaz na registráciu do programu nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/


08. 06. 2021 12.12 hod.

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov našej Nadácie prinášame nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporujeme najlepších študentov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, my vás veľmi radi podporíme. 

Prostredníctvom grantového programu Vzdelanie pre vysokoškolákov radi podporíme vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Termín otvorenia: 10. mája (pondelok) 2021

Termín odovzdania projektov: 28. júna (pondelok) 2021

Celková suma grantu: 40 000 EUR

Maximálna výška podpory: 5 000 EUR

Viac informácii o programe, kritéria programu a odkaz na registráciu do programu nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/

Samozrejme, žiadateľom radi poskytneme aj individuálne konzultácie osobne, telefonicky alebo emailom.

Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu a hlavne na vynikajúce projekty z vašej školy.


Daniela Suttner
Centrum pre filantropiu, n.o.
Partner Nadácie Tatra banky
Baštová 5, 811 03 Bratislava

0918 669 214
suttnercpf.sk

www.nadaciatatrabanky.sk
www.cpf.sk