Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné ocenenie pre FM UK

Aj za rok 2017 sme získali prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal. Už deviatykrát bola Fakulta managementu zaradená medzi najlepšie Business Schools.


03. 02. 2018 17.02 hod.

Fakulta managementu UK sa umiestnila medzi tisíckou najúspešnejšími Business Schools aj v roku 2017 s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business Schools.
Pre Fakultu managementu UK je to významné ocenenie, ktoré je prejavom medzinárodného uznania jej výsledkov, a súčasne naplnením jej prioritného strategického zámeru zaradiť sa medzi svetovo uznávané Business Schools.

Tento rebríček fakúlt a vysokých škôl je vytvorený so zámerom poskytnutia informácií perspektívnym študentom, pre pomoc pri rozhodovaní sa o voľbe štúdia.
V našom prípade je špecifikom, že sme sa ako malá fakulta umiestnili v rebríčku v konkurencii veľkých monotematických vysokých škôl (ako napr. Vysoká škola ekonomická v Prahe s takmer 20 000 študentmi). Veľkostné kritérium, spolu s objemom financií, ktoré prichádzajú do rozpočtu fakulty sú našimi hlavnými limitujúcimi faktormi v postupe v rebríčku.

Prehľad Eduniversal Ranking - DEAN’S RECOMMENDATION RATE za roky 2013 až 2017

2013

2014

2015

2016

2017

135 ‰

142 ‰

162 ‰

144 ‰

162 ‰

Ako kritériá boli použité získané medzinárodné akreditácie, medzinárodné ohlasy na vedecko-výskumnú činnosť, zapájanie sa do medzinárodných projektov a sietí, renomé v oblasti vzdelávania a lokálna pôsobnosť.Systém Eduniversal Evaluation System (EES) zahŕňa klasifikáciu a hodnotenie v dvoch samostatných kategóriách s dvomi samostatnými metodikami: najskôr 1 000 najvýznamnejších globálnych biznis škôl, v druhej kategórii 4 000 magisterských a MBA programov, ktoré sú vybrané z deviatich geografických zón a 154 krajín. Metodika EES bola vytvorená pod dohľadom Medzinárodného vedeckého výboru zloženého z deviatich nezávislých odborníkov v každej z deviatich geografických zón (Severná Amerika, Latinská Amerika, Západná Európa, Východná Európa, Afrika, Austrália a Oceánia, Východná Ázia, Stredná Ázia a Stredný východ).Kvantitatívne kritériá zohľadňované v hodnotení zahŕňajú:- vnútroštátne výdavky na vzdelanie na obyvateľa;- HDP na obyvateľa;- veľkosť populácie;- počet študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní.Kvalitatívne kritériá zohľadňované v hodnotení zahŕňajú:- počet vysokoškolských akademických inštitúcií v krajine;- historický význam národnej vzdelávacej tradície.

Významným prvkom systému hodnotenia je dekanské hlasovanie. Všetky školy a fakulty zaradené do oficiálneho výberu sú posudzované ich akademickými rovesníkmi (z 1 000 vybratých škôl). Každý dekan alebo riaditeľ (iba jeden hlas na inštitúciu) hodnotí školy v každej krajine. Dekani majú možnosť predložiť hlasovanie pre školy v každej z geografických zón, s ktorými sú oboznámení.