Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné ocenenie pre FM UK

Už 12-ty krát v rade bola Fakulta managementu zaradená medzi najlepšie Business Schools sveta a opäť s vynikajúcim hodnotením


16. 11. 2020 13.09 hod.

FM UK získala aj za rok 2020 prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal. Už 12-ty krát v rade bola Fakulta managementu zaradená medzi najlepšie Business Schools sveta a opäť s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business Schools

Rebríček Eduniversal obsahuje tisíc vysokých škôl s biznis zameraním zo 154 krajín deviatich svetových regiónov. Výber tisícky najlepších vysokých škôl vykonáva jedenásťčlenná medzinárodná vedecká komisia (The International Scientific Committee, ISC). Tieto školy sú následne v každej krajine klasifikované tzv. Palmes of Excellence na základe rôznych kritérií, ktorými je meraná miera ich internacionalizácie, reputácia a známosť školy v príslušnom regióne, ale aj kvalita. Významnou časťou hodnotenia je voľba rektorov a dekanov prestížnych vysokých škôl. Pri svojej voľbe odpovedajú na otázku: "Ktorú školu by ste odporučili svojim študentom, ak by chceli študovať v danej krajine?"
Fakulta managementu UK je hodnotená v tomto rebríčku ako fakulta, pričom v konkurencii je porovnávaná aj s veľkými monotematickými vysokými školami. Tento úspech dosahujeme najmä vďaka intenzite v Erasmus+ programoch a referencií z týchto mobilít.

Udeľovanie ocenení za umiestnenie v rebríčku sa konalo 10. – 13. novembra 2020.
Prehľad Eduniversal Ranking - DEAN’S RECOMMENDATION RATE za roky 2016 až 2020

2016

2017

2018

2019

2020

144‰

162‰

159‰

192‰

196‰