Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola BIP 2024

Toto leto sme v spolupráci s Western Galilee College s nadšením usporiadali program medzinárodnej letnej školy.


04. 07. 2024 15.26 hod.

Toto leto sme v spolupráci s Western Galilee College s nadšením usporiadali program medzinárodnej letnej školy, ktorý spojil študentov z deviatich rôznych univerzít zastupujúcich 15 rôznych národností. Program bol zameraný na Moderný marketing a informačné technológie, ktoré odborne vyučovali profesori Lucia Kočišová a Michal Greguš.

Počas celého kurzu študenti prenikli do najnovších trendov a stratégií v marketingu a IT, získali cenné praktické poznatky. Okrem učebne ponúkal program obohacujúce kultúrne zážitky vrátane pešej prehliadky nášho historického mesta so sprievodcom, príjemnej tradičnej slovenskej večere a nezabudnuteľného výletu na nádherný hrad Červený Kameň.

Táto letná škola nebola len akademickým projektom, ale aj oslavou kultúrnej výmeny a medzinárodnej spolupráce, vytvárania trvalých spomienok a upevnenia globálnych priateľstiev.